Regulamin

Zlot Pojazdów Zabytkowych w Milówce

Regulamin Zlotu i Rajdu Pojazdów Zabytkowych Classic Day Milówka 2019

1. Organizator:
Klub Pasjonatów Motoryzacji Classic Day

2. Cel wydarzenia:
– integrowanie społeczeństwa fascynatów i posiadaczy zabytkowych pojazdów,
– upowszechnianie sympatii i wiedzy o klasycznych pojazdach,
– zaprezentowanie odrestaurowanych pojazdów zabytkowych różnych marek,
– działalność dobroczynna na rzecz OSP Milówka,
– promocja Gminy Milówka oraz Beskiďu Żywieckiego

3. Miejsce i termin imprezy:
Zlot odbywa się na terenie Milówki, natomiast Rajd na terenie Milówki oraz pobliskich
miejscowości.
Główną bazą noclegową jest Pensjonat Fresco w Węgierskiej Górce . Z przyczyn technicznych
Uczestnicy mogą być
umieszczeni w sąsiedniej bazie noclegowej o porównywalnym standardzie.

4. Ogólne postanowienia:
Organizatorzy zastrzegają sobie ewentualne drobne zmiany programu Zlotu praz Rajdu, które
mogą wystąpić
z przyczyn zewnętrznych na które nie mają wpływu.

Uczestnicy stosują się do poleceń oraz ogólnie przyjętych zasad, aby spotkanie w gronie osób,
które łączy
jedna pasja uczynić przyjemnym, miłym oraz bezpiecznym.

Uczestnicy Zlotu oraz Rajdu zobowiązani są do wzajemnego szacunku, poszanowania uczuć
religijnych

społecznych oraz obowiązuje bezwzględny zakaz obrażania, wyśmiewania Uczestników oraz
Pojazdów biorących udział
w Zlocie oraz Rajdzie.

Każdy Uczestnik ponosi odpowiedzialność za siebie, swoje czyny, spowodowane szkody przez
jego samego czy jego samochód
zgodnie z przyjętymi normami prawnymi.

Uczestnictwo w Zlocie oraz Rajdzie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na wykonywanie oraz
publikację zdjęć pojazdu oraz Uczestników,
również w celach komercyjnych jak i promocyjnych.

Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za Twoje czyny.

Na trasie Rajdu turystycznego poruszamy się z mapami, zgodnie z prawem ruchu drogowego
oraz zachowania ostrożności.

Właściciele pojazdów zobowiązani są do poruszania się pojazdami, które są dopuszczane do
ruchu drogowego oraz posiadają aktualną
polisę OC. Pojazdy mogą być prowadzone wyłącznie przez osoby trzeźwe i posiadające aktualne
uprawnienia do kierowania w/w pojazdami.

Kartę z numerem załogi umieszczamy za przednią szybą, od strony kierowcy od Samego
początku Zlotu i Rajdu.
Regulamin może ulec zmianie.

Za dzieci odpowiadają Rodzice lub Opiekunowie Prawni, organizatorzy nie ponoszą
odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez dzieci oraz za
wszelakie uszczerbki na zdrowiu, ze względu na masowy charakter imprezy oraz głośną muzykę.

Organizator zastrzega sobie prawo do wydalenia lub dyskwalifikacji Uczestnika oraz Pojazdu w
przypadku złamania regulaminu, bez

zwrotu kosztów.
Wysłanie formularza zgłoszeniowego jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.

5. Ocenianie w konkursach:

Organizatorzy dokonują oceny wg. informacji zawartych w formularzach zgłoszeniowych.
Wszystkie informacje
zostały wcześniej sprawdzone na tyle, na ile to możliwe.
W przypadku remisu w którejkolwiek kategorii o wyniku przesądzi wynik losowania.
Głosowanie na pojazd w kategorii Nagroda Publiczności odbędzie się na terenie Amfiteatru w
Milówce.
Głosować będzie publiczność zgromadzona na terenie amfiteatru.

6. Postanowienia Końcowe:
Impreza ma na celu integrację społeczności zafascynowanej klasyczną motoryzacją. Biorąc udział
w Zlocie i Rajdzie,
każdy Uczestnik akceptuje regulamin, oraz potwierdza, że bierze udział na własną
odpowiedzialność, oraz deklaruje stosowanie się
do komunikatów i poleceń organizatorów.